Ako napísať kvalitný článok ?

Na úvod je potrebný výber vhodných kľúčových slov pre ktoré chcete napísať článok. V jednom článku odporúčam zamerať sa maximálne na 2-3 kľúčové slová, ktoré polu blízko súvisia.

Dávid Michalík | dňa 7. marca 2015 | do kategórie Content Marketing

Ako napísať kvalitný článok ?

Na úvod je potrebný výber vhodných kľúčových slov pre ktoré chcete napísať článok. V jednom článku odporúčam zamerať sa maximálne na 2-3 kľúčové slová ktoré spolu blízko súvisia.

Napríklad: plastové okna, drevené okna, hlinikové okna

KOĽKO SPÄTNÝCH ODKAZOV NA ČLÁNOK ?

Aby bol text čo najviac optimálnejší pre google, mal by obsahovať optimálne množstvo spätných odkazov. Podľa môjho názoru úplne postačuje 2-3 odkazy v jednom článku (na každé kľúčové slovo jeden odkaz).

POSTUP PRI PÍSANÍ KVALITNÉHO ČLÁNKU

Napríklad vyrábate plastové okna, vaším zákazníkom je zrejme niekto, kto ešte nemá plastové okna. Váš pr článok by teda mohol obsahovať nejaké štatistiky koľko je možné ročne ušetriť na poplatkoch, koľko % tepla sa vám stráca, pridať nejaké grafy. Môžete analyzovať jednotlivé typy okien a následne napísať ich nedostatky. Ukážte vašu spoločnosť ako odborníka na danú tému.

– nezabudnite použivať nadpisy (h1,h2,h3)
– využívajte zvýraznenie dôležitých slov v primeranom počte
– vytvorte si svoju osnovu – môže kopírovať štruktúru stránky
– rozdelte si texty do jasných ucelených časti
– aby bol článok čo najprehľadnejší používajte odrážky alebo číslovanie
– neopakujte rovnaké slova často, používajte rôzne skloňovanie daného slova

ČO MÔŽE TEXTU UŠKODIŤ ?

– príliš dlhý text
– nepochopiteľné a zamotané vety
– preskakovanie myšlienky v jednotlivých odstavcoch
– často a opakujúce slova, spojky a slovesa
– mnohé spätné odkazy

Google sa snaží podobať a reagovať, ako ľudia – zákazníci. Programátori vyhľadávača spolupracujú s jazykovedcami. Využívajú ich znalosti o syntaxe (skladbe) jazyka a následne ich aplikujú do vyhľadávacích algoritmov.

Podobné články

Vyplnte nasledujúce polia